İmar Değişikliği

Çaldıran Belediyesi Demircik Mahallesi 117 ada, 3 nolu parselde yapılan    1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince; bir (1) ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda ve internet sitesinde askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir.

imar değişikliği-1

imar değişikliği-2